Syllabus Mechanical Engg
No Semester Download Link
 1  Mechanical 3&4 Sem (Rev 2016)  Click Here
 2  Mechanical 5&6 Sem (Rev 2012)  Click Here
 3  Mechanical 7&8 Sem (Rev 2012)  Click Here